Wczytuję dane...
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

                    Miejscowość .......................... dn. ..........................

 

 

…...........................................

…...........................................

…...........................................

…...........................................

Imię, nazwisko i adres Kupującego

 

 

Pracownia artystyczna ‘ArtUnique’
Katarzyna Krupińska
ul. Medalionów 18/2
20-486 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna-sprzedaży
(nr aukcji.................................................) zawartej dnia.............................

Proszę o zwrot wartości zakupionego towaru na numer konta:

P

L

 _

 _

_

_

_

_

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 

 

Zwracam, w stanie niezmienionym               ……………………………………………

                                                                       ……………………………………………

                                                                       ……………………………………………

                                                                       ……………………………………………

                                                                       ……………………………………………

                                                                       ……………………………………………

otrzymane dnia....................................

 

                                                                  podpis Kupującego