|
Załóż konto
Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NEWSLETTER (W ZAKRESIE SUBSKRYPCJII I WYSYŁANIA OFERTY HANDLOWEJ) 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska, ul. Łomżyńska 23, 20-732 Lublin NIP 7122888556 dalej zwana „Administratorem”.

1.Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu subskrypcji usługi Newsletter, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1].

3.Informacja o odbiorcach danych osobowych: 

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

4.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5.Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: do momentu odwołania zgody.

6.Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
 1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
 5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

7.Informujemy, iż:

 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. Wycofanie zgody, skutkować będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

 

 

[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).