|
Załóż konto
Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

          Miejscowość .......................... dn. ..........................

 

 

…...........................................

…...........................................

…...........................................

…...........................................

Imię, nazwisko i adres Kupującego

 

 

Pracownia artystyczna ‘ArtUnique’

Katarzyna Krupińska

ul. Łomżyńska 23

20-732 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna-sprzedaży

(nr aukcji.................................................) zawartej dnia.............................

Proszę o zwrot wartości zakupionego towaru na numer konta:

P

L

 _

 _

_

_

_

_

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _

 _


 

 

Zwracam, w stanie niezmienionym          ……………………………………………

                                                                      ……………………………………………

                                                                      ……………………………………………

                                                                      ……………………………………………

                                                                      ……………………………………………

                                                                      ……………………………………………

otrzymane dnia....................................

 

                                                                podpis Kupującego