|
Załóż konto
Pracownia artystyczna "Art Unique" Katarzyna Krupińska
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

                                               …......................................

Miejscowość, data    

…...................................................

…...................................................

Imię, nazwisko i adres Kupującego

 

 

Pracownia artystyczna "Art Unique"

Katarzyna Krupińska

ul. Łomżyńska 23

20-732 Lublin

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ….............… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ….........................................................…………................................................…....................................…… 

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy/nieodpłatną naprawę towaru*.

 

Z poważaniem

 

 

 

* niepotrzebne skreślić